Rörelse i bild

A/ Rörligt delmotiv, oskarpt, fast kamera:

Lång slutartid, stativ,               Typisk bild: forsar, vattenfall, trafik

lågt ISO, ND-filter

Bl Rörligt delmotiv, skarpt, fast kamera:

Kort siutartid, ev. blixt,              Typisk bild: analys av rörelse

högt ISO, ev. stativ

C/Rörligt delmotiv, skarpt, rörlig kamera:

Panorering,               Typisk bild: djur, fordon

Medium slutartid och ISO, ev. enbenstativ

Dl Rörligt delmotiv, skarpt/oskarpt motiv, fast/rörlig kamera:

Kombination av A och C,               Typisk bild: sport

medium slutartid och ISO, blixt synkad på 2:a ridå

El Rörligt delmotiv, oskarpt, rörlig kamera:

Lång slutartid,               Typisk bild: abstrakt rörelse

lågt ISO, ND-filter

F/ Fast motiv, rörlig bakgrund, fast kamera:

Lång slutartid,               Typisk bild: inifrån tåg/bil

lågt ISO, ev. ND-filter

G/ Fast motiv, allt oskarpt, rörlig kamera:

Lång slutartid,              Typisk bild: abstrakt rörelse

lågt ISO, ev. ND-filter

Redogörelse av "Rörelse i bild" För Kameraklubben i Tyresö Av Jan Bergström