Fotoutställningar i Stockholm

Fotografiska museet

Fotografiska har ständigt flera pågående utställningar. Läs mer på Hemsidan.

Fotografiska museet hittar du på Stadsgårdshamnen 22.

Galleri Kontrast

Galleri Kontrast strävar efter att visa foto som är intressanta ur ett bildjournalistiskt perspektiv. Se hemsidan för aktuellt program. Galleriet ligger på Hornsgatan 8.

Fotografins hus

Fotografins hus på Skeppsholmen riktar sig på att introducera väletablerade internationella fotografiska konstnärskap. Se hemsida för aktuell utställning. Fotografins hus finns på Slupskjulsvägen 26 c.

Kulturhuset

Kulturhuset vid Sergels torg har ofta fotoutställningar. Läs mer om utställningar.

 

Moderna museet

Moderna museet på Skeppsholmen kommer att satsa på mer fotografier i år. Se museets programför mer information.

VOL Gallery

För pågående utställning se hemsidan. VOL Gallery ligger på på Holländargatan 29

Stockholms stadsmuseum

Även stadsmuseet på Ryssgården vid Slussen har ibland fotoutställningar för den historieintresserade. Se hemsidan.

Tillfälliga fotoutställningar i Stockholm