Om medlemsinfo

På den här sidan läggs information till medlemmarna i Tyresö fotoklubb från styrelsen eller medlemsmötena. Det kan till exempel handla om detaljinformation inför en aktivitet som Tyresöfestivalen, klubbens utställningar eller utflykter.

Bildvisning

Ta gärna med bilder som vi kan glädjas åt. De kan vara på papper eller digitalt.

För den här bildvisningen finns inga teman. Det kan vara ett fotoprojekt, helgutflykt, resa eller bara sådant du just för tillfället känner för att dela med dig. Kanske vill du även diskutera dina bilder? Allt är möjligt.

Meddela gärna styrelsen i förväg om du vill visa större mängd bilder så att bildvisningen kan placeras på bäst sätt i programmet. 

Ett eget fotogalleri

Som medlem i fotoklubben kan du ha ett fotogalleri på klubbens hemsida.

Du ansvarar själv för att skapa flikar, ladda upp bilder och presentera dig själv och ditt fotograferande. Se instruktion.

För att redigera din sida logga in här. Har du glömt ditt lösenord? Inga problem, kontakta hemsidesredaktionen.

Om du inte redan har ett galleri, men vill skapa ett, får du börja med att meddela intresse till hemsidesredaktionen för att få ett lösenord.

Facebook

Tyresö fotoklubb har en intern Facebooksida som administreras av styrelsen.

Gå med i en intressegrupp

Läs mer på sidan Intressegrupper.

Hemsidan mobilanpassad

Fotoklubbens hemsida är mobilanpassad nästan i sin helhet.

Medlemsskap

Medlemsavgift:
300 kr för vuxna 
150 kr nedsatt avgift
(gäller för barn och ungdomar under 18 år och  familjemedlemmar till en fullt betalande medlem)

Postgironummer är 656867-9. 

Medlemskapet gäller så snart medlemsavgiften är registrerad. Medlemsavgiften för tidigare medlemmar ska betalas senast under april månad.

För att kunna få medlemsinformation som skickas per e-post lämnas kontaktuppgifter till styrelsen via e-post.

Stadgar

Vill du läsa klubbens stadgar som beslutades på årsmötet 2021-03-16 så finns dom här.

Årsmötesprotokoll 2021-03-16

Hittar du här.

Egna idéer?

Har du åsikter, frågor, idéer eller önskemål? Det kan handla om programmet, klubbmöten, ja vad som helst som berör fotoklubben. Hör av dig då till styrelsen.