Mörkerfotografering

2009-12-05

"Fånga mörkret" hette ett av höstens teoriavsnitt. För att också praktisera mörkerfotografering möttes vi vid Nyfors i Tyresö från 15.00. I Nyfors finns, förutom själva forsen gamla husgrunder från kvarnar, smedjor mm från den tid då vattenkraften utnyttjades till hantverk och industri. Redan på 1500-talet anlades t.ex. kopparslageri och kruttillverkning.