Klubbens verksamhet

Tyresö fotoklubb har möten på tisdagar kl.19.00 ungefär en gång i månaden.

Möteslokalen är i regel i sal Follbrinken, hus B, kulturcentrum Kvarnhjulet (ingång från gårdssidan, ½ tr ner).

Vi har även tillgång till Sjötungans föreningslokal på Myggdalsvägen 102 A.

Den aktuella lokalen för respektive aktivitet kan du se i programmet.

På klubbmötena rapporterar vi om nyheter, tävlar om bilder utifrån olika teman, förmedlar kunskaper teoretiskt och praktiskt samt visar bilder för varandra.

Man kan också delta i någon av klubbens intressegrupper.

Vi gör fotoutflykter 2-3 gånger per år, bjuder in gästföreläsare och försöker ha en fotoutställning per år. Vi brukar även delta på kommunens föreningsdagar.

I klubben finns ett brett fotointresse, från fotografering i färg och svart/vitt till utskrifter och digital bildbehandling. Liksom möjligheter att filma med digitalkamera.

Klubben har även tillgång till en studio/fotolabb på Myggdalsvägen 114 med utrustning för arbete i studio samt framkallning och kopiering i svart/vitt. Nyckel till studion/labbet finns hos Anette Urbach (tel. 070-732 30 51).

 

Material till hemsidan

Hemsideredaktionen (Åke och Riitta Lundeqvist) tar tacksamt emot både bilder och artiklar från medlemmar för publicering på hemsidan.

Det är alltid trevligt med bilder från våra utflykter eller aktiviteter, gärna med liten beskrivning av aktiviteten.

I Galleriet får medlemmarna gärna visa sina bilder och presentera sig själva som fotografer med några ord.

Vi vill helst att bilderna är redan minskade i storlek så att längsta sidan är 640 pixlar.

Material eller synpunkter om hemsidan skickar ni till redaktionens e-postadress fotoklubben.hemsidan@gmail.com eller tar med dem till klubbmötet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelsen, studion och hemsideredaktionen, liksom färdbeskrivningar finns på sidan Kontakt.

Facebook

Tyresö fotoklubb har en intern Facebooksida som administreras av styrelsen. 

 

 

Medlemsskap

Nya medlemmar är alltid välkomna!

Är du eller någon du känner intresserad av foto eller film, kan du ta kontakt med någon i styrelsen. Eller bara dyka upp på ett möte (se Program).

Medlemsavgift:
300 kr för vuxna 
150 kr nedsatt avgift
(gäller för barn och ungdomar under 18 år och  familjemedlemmar till en fullt betalande medlem)

Postgironummer är 656867-9. 

Medlemskapet gäller så snart medlemsavgiften är registrerad. Medlemsavgiften för tidigare medlemmar ska betalas senast under april månad.

För att kunna få medlemsinformation som skickas per e-post lämnas kontaktuppgifter till styrelsen via e-post.