Program 2013

Onsdag den 16 januari kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Lärande: Bilder som berör. Ta med en urklippt tidningsbild som berört. Kommentarer och diskussion utifrån bilderna.

Tävling: kollektion med 3 bilder på tema Skör. Intern röstning som vanligt, men bilderna ska även bedömas av en extern klubb.

Bildvisning.

Onsdag den 6 februari kl 19.00

Lokal: Myggdalsvägen 102 A

Lärande: Dokumentär stil, presenteras av Anette Urbach.

Tävling: en bild med tema Favoritbilden. Genom röstning vals bilder som ska skickas till tidningen FOTO. Läs mer på sidan Medlemsinfo.

Bildvisning.

Onsdag den 27 februari kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Tävling: två friståede bilder på tema Dokumentär stil

Lärande: Dokumentär stil- diskussion och analys av kvällens tävlingsbilder med samma tema.

Bildvisning.

Onsdag den 20 mars kl 19.00

Lokal: Myggdalsvägen 102 A

Årsmötesförhandlingar

Lärande: Bildpresentation.Jan Bergström om urvalprocess och presentation av bilder.

Bildvisning.

Onsdag den 10 april kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Gästföreläsare: fotograf och researrangör Jouko Arvonen föreläser om fotograferandets psykologi utifrån tema Vår i hjärtat.

Tävling: en bild med tema Vår i hjärtatoch gästföreläsaren som domare.

Bildvisning.

Lördag den 20 april kl. 12.00 -16.00

Lokal: Tyresö centrum, mittemot Team Sportia

Aktivitet: Tyresö centrum Energy boost. Fotoaktiviteter för ungdomar: grimastävling, fototävling och modellfotografering.
Läs mer i notisen i spalten bredvid.

Onsdag den 24 april kl. 18.30

Kvällsutflykt på Söder - från Slussen till Skinnarviksberget. Samling på Södermalmstorget, T-slussen kl 18.30.

Onsdag den 15 maj kl.19.00

Lokal: Myggdalsvägen 102 A

Lärande: Redovisning av Bildpresentationi form av bildspel med valfritt antal bilder. Hela bildspelet får vara maximalt 2 minuter långt.

Lärande: Undervattensfoto. Presenteras av Bertil Björklund.

Bildvisning.

Söndag den 26 maj kl. 10.00

Vårutflykt till Östra Djurgården.

Samling kl. 10.00 vid spårvagnens ändhållplats Waldemarsudde. De som kommer med bil kan parkera utefter Djurgårdsvägen eller vid Waldemarsudde.

Promenadrutt: Waldemarsudde - Blockhusudden - Isbladskärret - Rosendals trädgård - Bellmansro. Fika på Rosendals trädgård.

Förhandsanmälan senast på lördag till Natalie Sandberg, mobil 0709-605 391.

Onsdag den 29 maj kl 19.00

Lokal: Myggdalsvägen 102 A

Lärande: redovisning av Undervattensfotomed en bild var.

Tävling: kollektion med 3 bilder på temaGeometrisk komposition. Formerna cirkel, triangel och fyrkant ska användas i var sin bild.

Bildvisning

 

 

Onsdag den 12 juni kl 19.00

Lokal: Myggdalsvägen 102 A

Terminsavslutning med grillning på gården.

Tävling: två fristående bilder på tema Strand.

Tisdag den 27 augusti kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Tävling 1: tema Avkopplingmed en bild var. Tävlingen avgörs genom sedvanlig röstning under samma kväll.

Tävling 2: tema Min sommarsom bildspel eller film, max tre minuter lång.
Bidragen ska vara klara till denna gång och lämnade till hemsidesredaktionen via mejl eller Dropbox. De som vill lägga bilderna på Dropbox får i förväg mejla till hemsidan för att få personlig inbjudan med länk till tävlingsgruppen. Materialet kan även lämnas över på CD-skiva eller USB-minne under mötet.
Alla tävlingsbidragen läggs sen ut på hemsidan för påseende bland medlemmarna. Medlemmarna får rösta på bidragen t.o.m. den 15 september (OBS! förlängd rötningstid).
De fem bidrag som fått mest röster visas på mötet den 17 september.
Mer information om röstning kommer senare.

Övrigt: Planering inför Tyresöfestivalen den 7 september

Bildvisning

Lördag den 7 september kl 12.00-17.00

Tyresöfestival kring kulturcentrum Kvarnhjulet. Tyresö fotoklubb håller till i hus B.

Fotoklubbens program: fotoutställning, bildtävling, studiofotografering, tips och råd.

Tisdag den 17 september kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Tävling: tema Min sommarsom bildspel eller film, max tre minuter lång.
Efter att bidragen varit tillgängliga och klubbmedlemmarna röstat på hemsidan (rötsning pågår t.o.m. den 15 september), visas de fem bästa på mötet.
Därefter gott om tid för analyser, synpunkter och diskussioner av bidragen och tävlingsformen.

Bildvisning

Söndag den 6 oktober kl 10.00

Höstutflykt till Skansen. Vi möts utanför huvudingången kl 10.00. Väl där bestämmer vi tid och plats för gemensam fika. För övrigt rör vi oss fritt, ensamma eller i mindre grupper, som vi känner för.

Bildvisning med Min bild av Skansenden 29 oktober.

Tisdag den 8 oktober kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Gästföreläsare: Bo Bergström från Berghs ska ha en föreläsning på tema Bildens yttre och inre kontext. Det finns bl.a. beskrivet i hans bok Bild & budskap. Läs mer om Bo i den högra spalten.

Tävling: domartävling med en bild var och Bo Bergström som domare. Bo har skickat med en bild på en almanacksida som är tom förutom en anteckning som suddats ut.

Bos beskrivning av tävlingsuppdraget lyder: "Det gäller att replikera på den, i bild skildra vad som hänt. Ett möte är struket, till och med suddat, något har hänt, ny vetskap, ändrade planer, resa, död, sjukdom, svartsjuka... suddandet har skett på en tom sida. En människa utan möten, gammal, ensam…"

Bildvisning

 

Tisdag den 29 oktober kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Lärande: Fotomontage, presenteras av Ann-Mari Dablin. Därefter ska vi träna på fotomontage hemma. Tillvägagångssättet kan variera beroende på vilka bildbehandlingsprogram var och en har.
Redovisningen sker i form av tävling med tema Overkligtden 10 december.

Bildvisning från utflykten på Skansen med tema "Min bild av Skansen" med max tre minuter var.

Allmän bildvisning

Tisdag den 19 november kl 18.30

Studiebesök till Crimson, där vi får ta del av bildtryck på olika material.

Adress: Brännkyrkogatan 82
T-bana: Zinkensdamm
Samling: kl 18.30
Eftermöte: efteråt gemensam öl eller något för den som vill.

Tisdag den 10 december kl 19.00

Lokal: Navet i kulturcentrum Kvarnhjulet, Hus C

Tävling: med två fristående bilder på tema Overkligt.
OBS! ändrats från kollage till frisrående bilder.

Tävlingsuppgiften bygger på Ann-Maris presentation om fotomontage inom Lärande på mötet den 29 oktober. Tillvägagångssättet kan variera beroende på vilka program var och en har för bildbehandling, men fotomontage är inte nödvändigt för temat. Viktigast är fantasi.
Kanske blir också diskussionen om bilderna fantasifull!

Bildvisning

Terminsavslutning med glögg.

 

 

Tillbaka