Avklarade programpunkter 2018

Tisdag den 16 januari kl.19.00

Lokal: sal Follbrinken, hus B, kulturcentrum Kvarnhjulet (ingång från gårdssidan, ½ tr ner)

Mötesledare Eva och Sara.

Åke berättade om hur man omvandlar analoga bilder till digitala och vad man bör tänka på då.

De som var med på Jan Pedersens kurs visade bilder och redovisar vad de lärt sig.

Bildtävlling med tema komplementfärger. Se t.ex. Fototips #33 av Martin Hugne. En bild.

Tisdag den 13 februari kl.19.00

Lokal: sal Follbrinken, hus B, kulturcentrum Kvarnhjulet (ingång från gårdssidan, ½ tr ner)

Mötesledare Bosse och Åke.

Den kände landskapsfotografen Claes Grundsten visade bilder och berättade om sin fotoutrustning. Se hans hemsida

Tisdag den 13 mars kl.19.00

Lokal: sal Follbrinken, hus B, kulturcentrum Kvarnhjulet (ingång från gårdssidan, ½ tr ner)

Mötesledare Lasse och Bengt.

Årsmöte! 

Tävling med en bild på tema "grådaskig vardag" bestämdes av föregående mötes föreläsare.

Tag med ett foto ni vill diskutera! Närmare information fanns via mejl. 

Tisdag den 10 april kl.19.00

Lokal: sal Follbrinken, hus B, kulturcentrum Kvarnhjulet (ingång från gårdssidan, ½ tr ner)

Mötesledare Eva och Jytte.

Vinnaren av SM i porträttfotagrafi 2017 Jenny Purone kom och berättade hur hon tar porträtt och visade bilder.

Ev Bildvisning

Lördag och Söndag 28-29 april.

Kurshelg med Jan Pedersen. Klubben betalade halva kursavgiften och 14 st anmälde sig.
Mejl med mer detaljer skickat till alla medlemmar.

Tisdag den 8 maj kl.19.00

Lokal: sal Follbrinken, hus B, kulturcentrum Kvarnhjulet (ingång från gårdssidan, ½ tr ner)

Mötesledare Bosse och Åke.

Föresläsning om naturfoto med Annika Jernström och Mikael Nylander som också visade sina bilder.

Diskussion med bilder på tema "en bild från Tyresö" som mejlades till Bosse i god tid före mötet.

Bildtävling med tema Porträtt med blomma/blommor. En bild.

 

Vårutflykt lördagen den 26 Maj

Vi samlades på parkeringen i Tyresö Centrum under Coop kl. 10:00 för gemensam färd ut till Telegrafberget på Tyresö vid Trintorp för att fotografera. Därefter tog vi oss gemensamt till Klövberget för mer fotografering och fika/lunch mm..

Ansvariga för detta var Bosse och Bengt. OBS!

Det var en promenad upp till Telegrafberget så  bra skor för en skogspromenad samt oömma kläder rekomenderades. 

De som åkte direkt möttes upp vid infartsparkeringen bredvid busshållplaten "Trintorp" ca kl 10.30.

Tisdag den 5 juni kl.18.00

Lokal: Uddby (eller Alby) gård. Utanför Café Rödkullan.

Säsongavslut med praktiska övningar på tema djur och ridning. Ta med kameran.

För de som vill ha mackor till fikat meddela Eva Petterson så det går att beställa rätt antal! 

Mötesledare Lasse och Bengt.

Tisdag den 21 augusti kl.19.00

Mötesledare Eva och Jytte.

Fotobytardag det vill säga ta med fotoprylar ni vill sälja och tänk över vad ni kan tänka er att köpa.

Bosse och Jytte informerar om Tyresöfestivalen. Kanske vill du ställa ut?

Bildtävlling på tema "värsta sommarminnet". En bild

Bildvisning från avslutningen på Uddby gård. Bidra själv med max tre bilder.

Tyresöfestivalen den 1 september kl. 12.00

Plats: Stadsparken nära Tyresö centrum

Fotoklubben visar upp sig bland övriga föreningar på Tyresöfestivalen. Ett tillfälle att visa sina bilder, delta som funktionär eller fota hela evenemanget. Se mer info på kommunens hemsida.

Söndag den 16 september kl. 11.00

Plats: Tyresta by, Tyresta nationalpark

Klubben deltar på Tyrestadagen med en utställning. Tyrestadagen arrangeras av Stiftelsen Tyrestaskogen, Naturum Nationalparkernas Hus, Caféet i Tyresta by och Tyresta Lanthandel.

Tisdag den 18 september kl.19.00

Mötesledare Bosse och Åke.

Föredrag av Bosse om minneskort,  spara bilder, vilka format man kan använda etc. Ta gärna med egen dator för att praktisera kunskaperna.

Alla medlemmar kan skicka in en bild till Bosse som vi sedan kan diskutera på mötet.

Höstutflykt söndagen den 7 oktober kl. 10.00

Vi börjar i Nyfors och vandrar sedan på vackra skogsstigar. Medtag gärna matsäck. Parkering finns vid Nyfors eller tag buss 873 till busshållplats Nyfors och gå Nyforsvägen söderut men vik av första vägen mot vänster. Totalt ca 650 meter.

 

Tisdag den 16 oktober kl.19.00

Mötesledare Lasse och Bengt.

Programändring: Anders Andersson, ekonomijournalisten som blev naturfotograf visar bilder och talar om sin känsla för natur. Se gärna hans hemsida eller utställning på http://www.fotografer.n.nu/anders-andersson

Anette visar bilder från planket-utställningen.

Tävling med en bild på tema "selfie" med en bild.

Tisdag den 20 november kl.19.00

Mötesledare Eva och Jytte.

Gatufotograf Björn Björnsson kommer och föreläser om gatufotografi och visar bilder. Se gärna hans portfolio på fotosidan. Åsa kommer att visa bilder från sin resa i Afrika.

Tisdag den 18 december kl.19.00

Mötesledare Bosse och Åke.

Eva berättar lite om sitt makro-fotande, ger tips etc.

Gruppdiskussioner om bilder.

Bildtävling med en bild på tema "Reflexer" som Anders Andersson har gav oss.

Julavslutning med ”julfika”.

Övrigt

Tyresta nationalpark

En del medlemmar har bidragit med bilder med anknytning till nationalparken. Bilderna skall användas framförallt till hemsidan, sociala medier och tryckta program.

Lightroomkurs 

Kursen med Jan Pedersen är flyttad till 9-10/2 2019. Inbjudan kommer senare.

Tillbaka