Sandemar 2009-06-07

 

Endast fem entusiaster dök upp för att delta i utflykten till Sandemar.

Sandemar är ett privatägt slott som ligger i Haninge. Åker man mot Dalarö så ligger det några kilometer innan. Väster om Sandemar ligger vackra betade ängsmarker med sköna blommor, vyer och fågelmarker.

Där startade vi med Hasse som guide. Öster om slottet finns några s.k. rikkärr med kalkhaltigt vatten och med intressanta blommor. Dit visade Janne vägen och det blev en fin avslutning. Ännu hade inte alla rara orkidéer börjat blomma, men det fanns mycket annat att fotogra