Utflykt till Skansen 2013-10-06

Nio medlemmar mötte upp vid stora entrén kl 10.00. Det bestämdes att vi skulle träffas igen kl. 13.00 på serveringen vid Bredablick.

Temat för utflykten var "Mitt Skansen" så efter att vi gått in så spred sig de flesta åt olika håll. Exempelvis gick Ann-Mari och Bosse för att se djuren matas och Janne gick till stadskvarteren för att se hantverkarna.

Även Skansen hade temadag "I bröd och lust" så det bakades på olika sätt i många gårdar och hus.

Vädret under dagen var rätt så bra, dimma och dis med mjukt ljus under förmiddagen och sol/moln under eftermiddagen. Efter återträffen fick var och en avsluta dagen när de ville.

Tillbaka

© Tyresö Fotoklubb