Stora Vika

Den 6 juni åkte vi dit för att fotografera den speciella miljön, det nedlagda stenbrottet, övergivna byggnader och kalkgynnad natur.

Med fanns också modeller och rekvisita.

Vädret var gynsamt med ett lätt dis och trevlig temperatur. Det blev en intensivt fotograferande dag som tillfredställde alla olika intressen.