Om tävlingar

Tävlingarna har förutbestämda teman och vi varvar mellan kollektioner på två eller tre bilder och en till tre fristående bilder.

Teman för säsongens tävlingar finns listade i Program

Bildtävlingen är en intern tävling för fotoklubbens medlemmar. Endast de medlemmar som är närvarande på mötet får delta i tävlingen.

De flesta tävlingar ingår i klubbtävlingen, där poängen från de olika omgångarna accumuleras så att vi vid årets slut kan utse en vinnare.

Tävlingarna som bedöms av en utomstående gästföreläsare räknas inte in i klubbtävlingen utan är helt separata tävlingar som redovisas i förekommande fall på denna sida under rubriken Domartävlingar.

Vid tävlingar läggs våra pappersutskrifter på bordet, varpå vi ger poäng i sluten röstning. Utskrifterna får vara högst i A4 storlek. Man får också visa sin bild på datorskärm, men det fungerar inte lika bra vid kollektioner och flera bilder.

I den mån vi får in vinnarbilder till hemsidan läggs de efter tävlingen för påseende även här. Vi lägger upp de tre bästa resultaten av både fristående bilder och kollektioner.

Målet är att vi också samtalar om tävlingsbildernas innehåll och på så sätt lär oss mera. Läs även om Kreativ bildanalys på Lärande.

Vilka teman vill du tävla med i framtiden? Berätta om dina önskemål på ett klubbmöte eller mejla till styrelsen.

Regler för bildtävling och poängräkning

Bildtävlingen är en intern tävling för fotoklubbens medlemmar.

Syftet med bildtävlingen är att utveckla fotograferande och bildskapande samt bidra till att höja den fotografiska kompetensen inom klubben.

Tävlande ska vara beredda att ta och ge kritik på de bilder som deltar i tävlingen.

Varje tävlingstillfälle har ett av klubben bestämt tema.

Tävlingen består antingen av en till tre fristående bilder eller en kollektion bestående av två eller tre bilder. Antalet bilder bestäms i samband med aktivitetsplanering.

Tävlingsbilderna skall vara fotograferade av medlemmen. Det gäller även avfotograferingar och montage.

Bilderna ska helst vara tagna för tävlingen och bör inte vara äldre än 24 månader. Bilderna får inte tidigare ha deltagit i fotoklubbens tävlingar. 

Bilderna är stillbilder som lämnas som kopior maximalt i A4 storlek eller på digitalt media. För
bildspel gäller särskilda regler som bestäms från gång till gång.

Endast de medlemmar som är närvarande på mötet får delta i tävlingen.

Alla medlemmar på mötet får rösta, oberoende om man själv deltar i tävlingen eller inte. Deltagare i tävlingen ska själva rösta för att få en rättvis bedömning, men får inte ge poäng till sina egna bidrag.

Vid bedömning skall både bildens kvalitet och uppfyllande av temat vägas in. Vid bedömning av kollektion är det viktigare att bedöma helheten avseende tema och kvalitet än bedömning av varje enstaka bild.

Bedömarna ger poäng så att den bild respektive kollektion de anser bäst ges 3 poäng, näst bäst 2 poäng och den tredje bäst 1 poäng.

Poängen omvandlas så att kollektionen med flest poäng får 12 poäng, därefter i fallande skala 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng. Finns det fler kollektioner i tävlan som fått poäng får de också 1 poäng var.

Vid tävling med fristående bilder räknas först varje fotografs poäng från de separata bilderna ihop och sedan fördelas poängen enligt ovan.

Poängen ackumuleras till årets slut då segrarna redovisas.

Tävlingarna som bedöms av en utomstående gäst som domare räknas inte in i klubbmästerskapet. De är helt separata tävlingar och redovisas med placering av de bästa bilderna i just den domartävlingen.

Dessa regler har uppdaterats 2015-04-18 och gäller tillsvidare.

Poängställning i klubbtävling 2019

 

 1. Barbro Rhöse - 56 poäng (8)
 2. Sara Hartman - 30 poäng (1)
 3. Åke Lundeqvist - 29 poäng (1)
 4. Annika Jernström - 26 poäng (12)
 5. Bertil Björklund - 26 poäng (0)
 6. Rolf Hagström - 22 poäng (6)
 7. Cristina Carlstedt - 21 poäng (0)
 8. Riitta Lundeqvist - 20 poäng (2)
 9. Jan Bergström - 20 poäng (0)
 10. Denny Pettersson - 13 poäng (1)
 11. Svante Svangren - 10 poäng (10)
 12. Åsa Starfjord - 10 poäng (1)
 13. Hans Källgren - 10 poäng (5)
 14. Anette Urbach de Maré - 9 poäng (0)
 15. Mikael Nylander - 6 poäng (4)
 16. Peter cederblad - 3 poäng (3)
 17. Slin Lindén - 1 poäng (1)

 

Efter namnen redovisas totalpoängen och inom parantes poängen från den senaste omgången. Nolla för dem som inte fick poäng eller inte deltog i tävlingen.

Senaste tävling

Tävlingen den 19 november hade tema "Fåglar". Flest poäng fick Annika Jernström med sin lunnefågel i klippans skydd. På andra plats kom Svante Svangren med fåglar på en klippa högt upp och på tredje plats kom Barbro Rhöse med en fågel på språng.

Tävlingens bästa bilder finns på den här sidan och i större format i galleriets Tävlingsbilder och på Startsidan.

 

Tidigare vinnarbilder

På den här sidan och starsidan finns de senaste vinnarbilderna. Vill du se fler?

Vinnarbilder från i år och flera år tillbaka finns att se årsvis i Galleriets Tävlingsbilder.

Tidigare års resultat

Är du nyfiken på tidigare års resultat? Dem kan du se här.