För medlemmar

Om denna sida

På den här sidan läggs information till medlemmarna i Tyresö fotoklubb från styrelsen eller medlemsmötena. Det kan till exempel handla om detaljinformation inför en aktivitet som Tyresöfestivalen, klubbens utställningar eller utflykter.


Bildvisningar

Visa gärna bilder som vi kan diskutera och glädjas åt. De kan vara på papper eller visas digitalt.

Det kan vara ett fotoprojekt, helgutflykt, resa eller bara sådant du just för tillfället känner för att dela med dig. Kanske vill du även få återkoppling på dina bilder? Allt är möjligt.

Meddela styrelsen i förväg om du vill visa en större mängd bilder så att bildvisningen kan placeras på bäst sätt i programmet.

Facebook

Tyresö fotoklubb har en intern Facebooksida som du som medlem har tillgång till. Klicka här så kommer du dit.


Medlemsskap

Medlemsavgift:
300 kr för vuxna
150 kr nedsatt avgift
(gäller för barn och ungdomar under 18 år och familjemedlemmar till en fullt betalande medlem)
Postgironummer är 656867-9.

Medlemskapet gäller så snart medlemsavgiften är registrerad. Medlemsavgiften för tidigare medlemmar ska betalas senast under april månad.

För att kunna få medlemsinformation som skickas per e-post lämnas kontaktuppgifter till styrelsen via e-post.

Egna idéer?

Har du åsikter, frågor, idéer eller önskemål? Det kan handla om programmet, klubbmöten, ja vad som helst som berör fotoklubben. Hör av dig då till styrelsen.


Stadgar

Vill du läsa klubbens stadgar som beslutades på årsmötet 2021-03-16 så finns dom här.


Senaste årsmötesprotokoll

Hittar du här.


Mobilanpassning

Fotoklubbens hemsida är mobilanpassad så det går bra att se den i mobilen.