Styrelsen

Ordförande

Eva Pettersson

tel. 073-841 39 96
mejl evisan@telia.com


Kassör

Mats Berglind

tel. 070-844 67 46
mats@backsippan.org

Hemsideansvarig

Åsa Starfjord

tel. 08-798 71 63
mejl asa.starfjord@gmail.com

Vice ordförande

Bosse Hedman

tel. 070-529 34 38
mejl bosse@databild.se

Sekreterare

Mikaela Bexar

tel. 070-966 73 53
mejl mikaela.bexar@hotmail.com

Hemsideansvarig

Åke Lundeqvist

tel. 070-303 66 97
mejl akelundeqvist@yahoo.se

Utställningsansvarig

Peter Cederblad

tel. 070-438 90 34
mejl peterolofsson79@gmail.com