Om tävlingar – Nytt fr.o.m. april 2024
Även under 2024 är det Annika Jernström, Christine Gilljam och Eva Sjöberg som håller i
tävlingarna som sker på klubbens FB sida. Här är några datum att förhålla sig till.


 • Den 15:e varje månad kommer en påminnelse på Facebook om inlämning och aktuell
  månads tävlingstema. Tema för de två påföljande månadernas tävlingar anges både
  på hemsidan och på Facebooksidan.


 • Senast den 23:e (kl. 23:59) aktuell månad ska du som vill tävla ha mejlat in en bild via
  mejladressen tavling@tyresofotoklubb.se. I mejlets ämnesruta skriver du ditt namn
  och aktuell tävlingsmånad. Bilden får gärna vara nytagen men det är inget krav. Från
  och med månadstävlingen i april 2024 är alla bildformat tillåtna men de ska
  fortfarande vara i jpg.


 • Den 24:e varje månad kommer ett album att läggas upp på Facebook med alla bilder
  som skickats in. Under tävlingen kommer bilderna att vara anonyma så ta bort
  eventuell signatur på bilden. Du hittar albumet om du går in under Tyresö fotoklubbs
  startsida på Facebook.


 • Kommentera inte en bild i albumet eftersom bilden då hamnar i klubbens allmänna
  Facebookflöde.


 • Röstning sker mellan den 24 - 26:e varje månad (3 dagar). Du röstar genom att ”gilla”
  två av de inskickade bilderna. Alla medlemmar, oavsett om du skickat in en
  tävlingsbild eller inte, kan rösta, men ingen röst på egen bild.


 • Den 27:e varje månad presenteras resultatet av månadstävlingen på Facebooksidan
  och vinnande bild blir månadens profilbild högst upp på sidan. Vinnarbild samt bild på
  andra och tredjeplats presenteras även på Tyresö Fotoklubbs officiella hemsida under
  nyheter och under tävlingssidan.


Varje gång du tävlar i en månadstävling är du med i en årstävlan. Poäng räknas under hela
året och resultatet presenteras i januari.