Avklarade programpunkter 2021
Början av år 2021 levde vi fortfarande i en pandemi vilket innebar att det blev svårt att planera. Många möten blev därför digitala eller utomhus. Alla möten startade 19.00 om inget annat sägs!


Digital kurs Photoshopp del 4
Kursen hölls via plattformen Zoom, där alla jobbar ”hemma” på sin egen dator.

16/1 2021: 10.00-12.00, 13.00-15.00

17/1 2021. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Kursavgift 500 kr sattes in på klubbens pg konto nr 656867-9. Anmälan till evisan@telia.com


Tisdagen 19 januari
Mötesledare Bengt och Lars Petterson

Eva skulle visat bildspel från Tyresta med frågor och svar. Tyvärr blev Eva sjuk så istället fick vi ett informativt bildspel om blomfotografering. Mötet hölls i Zoom.


Tisdagen 16 februari

Mötesledare Mats och Åsa

Eva höll föredrag med bilder från Tyresta. Mötet hölls i Zoom.

När Eva kört klart sin visades ett bildspel med inskickade bilder från de medlemmar som ville bidra. Temat var vinter, snö och is även om allt inte behöver finnas i en och samma bild. Max 4 bilder per medlem.

Söndag den 28 febr, kl 10.00
Bosse höll i ett zoom-möte om RAW-hantering med en diskussion om RAW...... varför? hur? fördelar? nackdelar?


Tisdagen 16 mars
Mötesledare Eva och Bosse

Online årsmöte! Kallelse med handlingar skickades ut via mejl. Ett extra årsmöte hölls precis efter för att behandla den föreslagna stadgeändringen.


Tisdagen 13 april klockan 18.00
Mötesledare Eva och Åke

Utomhusmöte - fotografering på Skogskyrkogården.

Vi träffades vid Trons kapell, som ligger vid almhöjden.

Se skogskyrkogårdens besöksfolder.

Eget fika. Tema: Stillhet högst tre bilder som lades upp på klubbens facebook-sida.

Utrustning kamera, stativ och gärna vidvinkel.

Det gick att ta bil ända till kapellet, det finns parkeringsplatser där.

Tisdagen 11 maj kl. 18:30

Mötesledare Åsa och Peter

Fotografering utomhus vid Visvass.  Temat för kvällen var landskap. Tips om molnfotografering och hur man kan få efftekter gemom att röra kameran under exponeringen (ICM).

Eget fika. Välkomna.


Lördagen 15 maj kl. 9:00 - 16:00

Fotomaraton i samarbete med Gagnefs fotoklubb.

Ett maraton går ut på att vi får ett antal teman (i den här maran, 5 st) som ska fotas under en viss tid. De viktigaste reglerna för den här maratonen är:

Maratonen pågick mellan 9:00 och 16:00, men bilderna skickade in senast 16:00.

Tyresö fotoklubb bedömde Gagnefs foton och Gagnefs fotoklubb bedömde Tyresös foton.


Torsdag 20 maj - tisdag 1 juni

Maj månadstävling. Temat var "Vatten och moln" där både moln och vatten ska vara med i bilden.


Lördagen 29 maj kl. 12:00 - 14:00

Jenny Purone höll i en workshop med tema "Magiskt sagofoto". Fokus var att få en bra bild efter en idéskiss. Var och en fick i lugn och ro instruera och ta bilder på modellen. Kostnad 500 kr.

Tisdagen den 1 juni kl. 18:00 går vi igenom resultaten i ett zoom-möte.


Lördag, Söndag, Onsdag 5,6,9 Juni

Makrokurs med Jan Pederssen. Under två halvdagar  och en onlinekväll gick vi igenom ytterligheterna i temat makrobilder. 

Lördag 5 Juni kl 10:00-15:00 Tyresö Bygdegård 
Söndag 6 juni  kl 10:00- 14:00 Tyresö slottspark Onsdag 9 Juni Online via programmet zoom 

Jan förklarade vad fokusstackning är och visade hur man kan få maximal skärpa genom att slå ihop flera bilder.

Vi gick också igenom motsatsen dvs hur man kan skapa makrobilder med mycket oskärpa och känsla.

Sista steget var en sammankomst på nätet via Zoom där vi tittade på bilder från var och en och visade på specialla tekniker. Kostnad 500 kr.

Tisdagen 8 juni
Mötesledare Mats och Bosse

Sommaravslutning på Notholmen.
Vi tränade på att ta foto på olika hundar. Klubben på bjöd på smörgås och dricka.


Tisdagen 22 juni klockan 19:00
För alla som deltog i klubbens Fotomaraton hade vi ett zoommöte med en genomgång av alla bilder tillsammans med Gagnefs fotoklubb.


Lördag, Söndag 10-11 Juli
Genomfördes en makrokurs med Anna Ulmestrand. Mer information finns i ett mejl till alla medlemmar.